Projecten 2023

Misión Timoteo

Misión Timoteo ontfermt zich over kansarme kinderen in Boliva. Hierbij moeten we denken aan kinderen die bij hun ouders in de gevangenis wonen, straatkinderen, (vaak verslaafd), kinderen die door hun ouders zijn verlaten of die wees zijn geworden. (Gift: 1500 euro) Link:


Stichting Adavoc

ADAVOC is een stichting die hulp biedt aan vrouwen en kinderen die weduwe of wees zijn geworden door de burgeroorlogen in Congo. (Gift: 1500 euro) Link:


Stichting Jaffa Project

Stichting Jaffa Project Nederland heeft kindertehuizen apart voor meisjes of jongens die zijn weggelopen van huis of om andere redenen niet meer thuis kunnen zijn. (Gift: 1500 euro) Link:


City Hearts Africa

City Hearts Africa biedt psychologische en voortdurende ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel. Het gebrek aan voortdurende psychologische ondersteuning om met de effecten van hun ervaringen en trauma’s om te gaan, kan ervoor zorgen dat cycli van misbruik en slachtofferschap ononderbroken blijven, waardoor slachtoffers niet meer kunnen integreren in de samenleving. City Hearts Africa biedt slachtoffers hulp om met hun ervaringen om te gaan. (Gift: 1500 euro) Link: