Projecten 2021

Stichting Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost Europa wilt christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. (Gift: 2200 euro) Link: https://hulpoosteuropa.nl/

 

Stichting Kinderfonds Mamas

In Zuid-Afrika moeten nog altijd miljoenen kinderen zien te overleven in de keiharde werkelijkheid van armoede. Armoede is zoveel meer dan gebrek aan geld. Het betekent honger, geweld, seksueel misbruik, criminaliteit, aids en uitzichtloosheid. De MAMAS laten het daar niet bij zitten! Zij staan op en ontfermen zich over de meest kwetsbare kinderen in hun eigen omgeving.
Verspreid over heel Zuid-Afrika steunt Kinderfonds MAMAS 56 projecten waarin lokale MAMAS hun krachten bundelen en in actie komen. Al deze projecten bieden concrete, dagelijkse zorg aan kinderen in ernstige armoede. Met scholing, onderdak, voeding, kleding, veiligheid, medische zorg, sport, spel en bovenal veel liefde en aandacht. (Gift: 3490 euro) Link: https://www.kinderfondsmamas.nl/

 

Lako aardbeving Haïti

Familie Lako steunt slachtoffers aardbeving Haïti (Gift: 3020 euro) Link: familie Lako

 

Stichting Save the Children

Save the Children helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, conflicten en rampen. Kinderen komen in deze situaties als eerste in de knel: ze raken ondervoed, worden ziek, blijven alleen achter, zijn onveilig en raken getraumatiseerd. Met het risico te overlijden, misbruikt te worden, kinderarbeid te moeten verrichten of te belanden in een kindhuwelijk. (Gift: 2000 euro) Link: https://www.savethechildren.nl/