Projecten 2018

Haiti kinderhulp

Sandra Lako is arts en werkt in Haiti om kinderen zowel medische als overige hulp te bieden (2000 euro).

Misión Timoteo

Misión Timoteo ontfermt zich over kansarme kinderen in Boliva. Hierbij moeten we denken aan kinderen die bij hun ouders in de gevangenis wonen, straatkinderen, (vaak verslaafd), kinderen die door hun ouders verlaten of die wees geworden. (2500 euro), Link:  http://www.misiontimoteo.nl.

Jemima

Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland (2000 euro), Link: http://www.jemima.nl.

Kinderschoenen fonds Moldavië

Kinderschoenen fonds Moldavië (2000 euro), onderdeel van Stichting hulp Oost Europa Texel, Link: www.hulpoosteuropatexel.nl.

Amecet (Stichting de figurant), Shelter of peace

Amecet (Stichting de figurant), Shelter of peace, is een opvanghuis in Soroti, Oeganda waar verwaarloosde, achtergelaten of mishandelde kinderen een nieuwe kans krijgen. Een aantal kinderen zijn HIV+ en komen voor korte of lange tijd bij Amecet te wonen. Ook zorgen zij voor pasgeboren baby’s die hun moeder zijn kwijtgeraakt bij de bevalling (1000 euro), Link http://www.amecet-childrenshome.com.